TheGrue.org
Categorie: Financieel & Beleid

Droogte tijdens Pasen

 

De afgelopen maanden kenden we een ongekende droogte in Nederland, en daar hoort een groot gevaar voor (natuur)brand bij. We hebben er verschillende voorbeelden van gezien. Die droogte hebben we allen heel bewust ondervonden. Hebben we het niet zelf gevoeld, dan hebben we er wel over gelezen in de media. Ook rond de paasdagen kan de natuur erg droog zijn. De bomen en struiken hebben meestal nog geen blad en de sapstroom in het hout is ook nog niet volledig op gang, waardoor de natuur ook dan erg droog is, als het lange tijd niet heeft geregend.
Waar wil je met dit verhaal heen, zult u zich afvragen. Ik wil u attenderen op de gevolgen van droogte tijdens de paasdagen. De gevolgen voor het ontsteken van de paasvuren binnen onze gemeente. Of beter gezegd, het niet ontsteken van de paasvuren…

paasvuur
Ons bereikten geluiden vanuit de paasvuurorganisaties over het niet meer willen organiseren van een paasvuur. Reden daarvoor is de voorwaarden in de vergunning. Omdat het cultuuraspect van de paasvuren ons zeer dierbaar is en we vinden dat dit moet blijven bestaan, hebben ons hierin extra verdiept.
Als het risico van uitbreiden van een paasvuurbrand te groot is, mag het paasvuur niet ontstoken worden tijdens de paasdagen. Een alternatieve datum wordt dan vastgesteld. Is op deze datum het gevaar ook te groot, dan kan het paasvuur niet ontstoken worden. Dat is heel logisch. Maar de vergunning vermeld dat de organisatie verantwoordelijk is voor het opruimen van de takkenbult en de daarbij horende kosten. Deze kosten kan de organisatie vaak niet dragen.

Daarom hebben we een motie opgesteld met daarin de vraag of het college bereid is deze voorwaarde zodanig te veranderen dat het opruimen van de takken en de kosten hiervan bij de gemeente komen te liggen. De wethouder zei dit in algemene zin toe. Waarbij hij opmerkte dat niet elke organisatie op dezelfde manier te werk gaat en er ook organisaties zijn die inkomsten halen uit het paasvuur. Er zal per geval een oplossing moeten komen, als een dergelijke situatie zich voordoet. Daar waar een organisatie een bijdrage vraagt voor het ontvangen van takken, zullen zij hun bijdrage kunnen gebruiken. Maar, daar waar dat niet gebeurt, zal de organisatie geen kosten hoeven te maken als het paarvuur niet ontstoken kan worden. Die toezegging gaf ons voldoende vertrouwen en zekerheid, zodat we de motie niet hebben ingediend.
Het culturele erfgoed van het paasvuur hebben we extra kunnen beschermen door dit op de agenda te zetten. We wensen de organisaties veel succes bij het organiseren van deze activiteit. En plezier, want dat hoort er ook zeker bij. Opdat de inwoners nog lang mogen genieten van dit toch wel bijzondere evenement in ons deel van Nederland.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.