TheGrue.org
Categorie: Verkiezingen 2018

Coalitieakkoord 2018 – 2022

Met VVD en GroenLinks bereiken wij coalitieakkoord 2018 – 2022
’Samen Doen’

Combinatie Gemeentebelangen (CGB), VVD en GroenLinks presenteren hun coalitieakkoord 2018 – 2022 met de titel ‘Samen Doen’: samen met inwoners ervoor zorgen dat Aa en Hunze sterk, vitaal en veilig blijft en zo mogelijk nog sterker, leefbaarder, duurzamer en vitaler wordt. Het coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma’s van de drie partijen en bevat op hoofdlijnen de elementen voor het te voeren beleid, dat voor een groot deel voortbouwt op de vorige bestuursperiode. Op donderdag 26 april bieden de coalitiepartijen hun akkoord aan de gemeenteraad aan.

Vertrouwen in coalitie

Namens CGB, de grootste van de drie, heeft Henk Heijerman de rol van formateur ingevuld. Hij geeft aan: “Ik heb het volste vertrouwen in deze nieuwe coalitie. De kracht van Aa en Hunze zit in een stabiel bestuur, een stevige financiële positie en een constructieve samenwerking. De afgelopen bestuursperiode hebben we hier een stevig fundament voor gelegd. We zetten ons ervoor in om Aa en Hunze nog mooier te maken ten behoeve van onze inwoners en bedrijven.”

Drie wethouders

college2018De drie partijen dragen elk één wethouder voor. Henk Heijerman is dat namens CGB. Hij heeft in de vorige bestuursperiode ook de wethouderspositie namens CGB ingenomen.

Namens de VVD wordt Bas Luinge wethouder: “Deze coalitie wil zichtbaar en bereikbaar zijn, zich inzetten voor een goede dienstverlening, en samen met onze inwoners werken aan een levendige gemeente! De VVD wil door middel van minder regeldruk ruimte geven aan inwoners en ondernemers.”

Voor GroenLinks blijft Co Lambert wethouder: “Er ligt een grote opgave om over te gaan naar duurzame energie en energie te besparen. GroenLinks wil zich daar sterk voor maken.
Verder willen wij ons inzetten om het stevige en ruimhartige sociaal beleid dat onze gemeente kenmerkt, in stand te houden. In deze coalitie zien wij goede mogelijkheden daarvoor. Ik verheug me op de samenwerking.”

Lees meer: coalitieakkoord 2018 – 2022

Categorie: Verkiezingen 2018

Stemmen per dorp

 

 

Hieronder een presentatie van het aantal stemmen per dorp.

Presentatie1_001
Presentatie1_002
Presentatie1_003
Presentatie1_004
Presentatie1_005
Presentatie1_006
Presentatie1_007
Presentatie1_008
Presentatie1_009
Presentatie1_010
Presentatie1_011
Presentatie1_012
Presentatie1_013
Presentatie1_014
Presentatie1_015
Presentatie1_016
Presentatie1_017
Presentatie1_018
Presentatie1_019
01/19 
start stop bwd fwd

Categorie: Verkiezingen 2018

10 zetels!

 

20180211 logo cgb verkiezingen

Kiezers Bedankt!

20180321 groepsfoto

 

Categorie: Verkiezingen 2018

Verkiezingen en basisscholen

“Bouw je eigen stad”

Om de verkiezingen van jong tot oud goed onder de aandacht te brengen en om de opkomst op 21 maart zo groot mogelijk te maken, zijn deze weken allerlei activiteiten bedacht.

Zo was er op 9 maart jl. een middag georganiseerd voor de kinderen van groep 7/8 van de openbare basisschool Bonnen. Deze 12-jarige kinderen kregen de opdracht om in 2 uur tijd een eigen stad te bouwen via het plakken van plaatjes op een grote plattegrond. Daarvoor moesten politieke partijen worden opgericht, worden gedebatteerd en worden gestemd over de beste naam van de gezamenlijk gebouwde stad.

Bouw je eigen stad 02

Het was prachtig om te zien hoe de wildebrassen de raadszaal bij het binnenkomen in bezit namen, de werking van de microfoons razendsnel in de gaten hadden (op knopje drukken zorgt ervoor dat de spreker levensgroot op een scherm wordt geprojecteerd), hard werkten en in amper 2 uur tijd veranderden in serieuze toekomstige raadsleden die het politieke spel prima speelden.

Van de 3 bedachte stadsnamen kreeg uiteindelijk Toktonia (vernoemd naar de kip van één van de kinderen) de meeste stemmen. Nieuw-Gieten en Green-City waren de 2 andere stadsnamen.

Bouw je eigen stad 01

Categorie: Verkiezingen 2018

Plakbijeenkomst Verkiezingsposters


Ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

De zes politieke partijen in de gemeente Aa en Hunze waren weer, net als bij de vorige verkiezingen, uitgenodigd om gezamenlijk op zaterdagmorgen 10 februari 2018 in de gemeentelijke werkplaats aan de Oelenboom 10 in Gieten de Verkiezingsposters op de 31 borden te plakken. Alle partijen waren goed vertegenwoordigd om hier gebruik van te maken. Bij de uitnodiging werd gelijk al aangegeven dat het formaat van de posters A1 moest zijn vanwege de beschikbare ruimte op de borden. Hier is goed gehoor aangegeven. Ook burgemeester Piet van Dijk en griffiemedewerkster Marije van Beilen, vergezeld van een stagiaire, waren aanwezig.

posters plakken 2018 01posters plakken 2018 04

Vanaf plm. 09.00 uur werden we in de kantine verwelkomd om, onder het genot van een kopje koffie/thee vers gezet door kantinebaas Jacob Haandrikman, eerst even bij te praten. In goed overleg werd besloten hoe we te werk zouden gaan. Om half tien gingen we de strijd aan. Er stonden in de werkplaats vier bokken opgesteld waarop de verkiezingsborden gelegd konden worden om ze te voorzien van de posters. Op twee bokken werd een verkiezingsbord gelegd en hierdoor konden direct twee borden voorzien worden van de posters. De plaats van de posters op de borden was snel geregeld en de plaksessie kon beginnen. Een ieder had zijn taak en het plakken etc. verliep als een trein.

Zodra er een bord voorzien was van de zes posters werd hij opgepakt en neergezet om te drogen. Je kon zien dat men door de jaren heen meer ervaring heeft gekregen met het verlijmen van de posters. Een ieder had een emmertje kant en klare lijm bij zich. Zes partijen en zes verschillende soorten lijm. De een wat meer de ander wat minder. Vaak is het zo dat tegen het einde van de plaksessie de Combinatie Gemeentebelangen sponsor is om meerdere partijen van lijm te voorzien. Ook nu gebeurde dat, in goed overleg, weer.

posters plakken 2018 03

posters plakken 2018 05

posters plakken 2018 06

posters plakken 2018 07

Voor de Comb. Gemeentebelangen waren aanwezig Nanno Pul, Rikus Harms en Gerrit Meijers.

Deze plakbijeenkomst op een zaterdagmorgen valt bijzonder goed in de smaak gehoord de positieve geluiden van alle partijen. Je hebt nu in één morgen alle borden van een poster voorzien. Super geregeld.

Categorie: Verkiezingen 2018

Magazine GEWOON DOEN

 

 Blader door ons Magazine GEWOON DOEN. Klik op onderstaand plaatje.

page0001 i2

Of download het Magazine GEWOON DOEN als pdf-bestand. 

 

Categorie: Verkiezingen 2018

Verkiezingsprogramma 2018-2022

 

 Blader door ons programma. Klik op onderstaand plaatje.

page0001 i1

Of download het programma als pdf-bestand. 

U vindt de onderwerpen ook terug onder het kopje "Thema's" in het hoofdmenu.

  Vastgesteld in Eexterveen tijdens Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 22 januari 2018

 

Categorie: Verkiezingen 2018

Verkiezingsprogramma vastgesteld

20180122 programma vaststelling 01

Verkiezingsprogramma Combinatie Gemeentebelangen definitief vastgesteld

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze op 22 januari jl. is het verkiezingsprogramma 2018-2022 definitief vastgesteld. In het dorpscentrum van Eexterveen is onder grote aanwezigheid van leden uit alle delen van de gemeente vol enthousiasme het programma besproken en toegelicht. In dit programma worden diverse behaalde successen in de bijna afgelopen raadsperiode genoemd en een groot aantal standpunten voor de komende periode.

Niet alles is verwoord, maar genoemde punten geven wel een goed beeld van het handelen van Gemeentebelangen. Zo blijft Gemeentebelangen zich de komende vier jaar onder meer inzetten op leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, economische groei, kwalitatief goed onderwijs, sport en beweging, duurzaamheid, woonkwaliteit, toerisme en eigen kunst en cultuur. Met elkaar wil Gemeentebelangen ervoor zorgen dat de gemeente Aa en Hunze een goede gemeente blijft om in te wonen, te werken en te leven. Dit kan door nuchter met zaken om te gaan. Dat doet Gemeentebelangen. Gewoon blijven doen!

Programma 2018-2022

 20180122 programma vaststelling 0220180122 programma vaststelling 03

 

Categorie: Verkiezingen 2018

Kandidatenlijst vastgesteld

 

De kandidatenlijst van de Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze is vastgesteld. Dit gebeurde vanavond tijdens een buitengewone ledenvergadering.

Op de lijst staan net als 4 jaar terug 28 kandidaten. In de top 10 staan de zittende raadsleden, met uitzondering van Klarina Brands en Ivo Berghuis. Beiden hebben daar zelf voor gekozen.
Wethouder Henk Heijerman staat op de eerste plaats en wordt weer ingezet als lijsttrekker.

Op de lijst staan ook een paar nieuwkomers met veel ambitie, zoals Piet Wolters uit Gasselternijveen, Rabbe Vedder uit Annen, Ina Oortwijn uit Annerveenschekanaal en Hellen Lensing uit Schoonloo .
Klik op "Lees meer" voor de volledige kandidatenlijst.

Op 22 januari wordt het verkiezingsprogramma vastgesteld tijdens de volgende buitengewone ledenvergadering. De komende periode wordt benut om de dorpenronde verder af te maken. Met de dorpen zijn of gaan we in gesprek. We halen informatie, om ook in de nieuwe periode alle dorpen op een goede manier te kunnen bedienen.

20171024 groepsfoto kandidaten CGB Aa en Hunze

 Op de foto missen Greet, Bea en Jan


Voor meer informatie kunt u bellen met Cora Kuiper 0653944239
Of de voorzitter van de kandidatencommissie Harm Groen 0650400604

Lees meer: Kandidatenlijst 2018-2022

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.