Categorie: Column archief

Henk Heijerman is fractievoorzitter van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze. Hij woont in Gasselte, is een op en top verenigingsmens en begaan met de gemeente Aa en Hunze. Regelmatig laat hij via deze column weten wat hem bezig houdt.


U maakt onze samenleving!
maart 2011

Dorpen, inwoners, sociale cohesie en leefbaarheid maken onze samenleving. Dat is waar we voor staan en waar we voor moeten gaan. Bij besluitvorming houden we hier altijd rekening mee.

We liepen er direct al tegen aan bij de behandeling van de perspectievennota 2010. Wat kunnen we de komende jaren uitgeven? De inkomsten die we ontvangen van het Rijk gaan fors naar beneden. Dit betekent dus behoorlijke aanpassingen in de visie die we voor ogen hadden. Steeds hebben we gezegd dat de leefbaarheid hier niet onder mag leiden en de rekening niet op het bordje van de inwoners mag komen via de OZB. Het deed ons deugd dat er geen OZB verhoging in het collegevoorstel werd gepresenteerd.


Om te weten, voelen en vernemen wat onze samenleving raakt, zijn de contacten die we hebben met de inwoners van groot belang. Het afgelopen jaar is dat contact er veel geweest. Met inwoners, maar ook met instanties en verenigingen. Zo krijgen wij een goed beeld van wat er leeft, wat voor u belangrijk is en waar we ons op moeten richten. Het betreft een breed scala aan onderwerpen. Van ruimtelijke plannen tot ondersteuning en hulp van de gemeente op vele terreinen.

Dit contact willen we uitbreiden en benutten. Onze nieuwe website is een van de middelen die we daarvoor in zetten. Op deze site geven wij onze visie op de diverse gemeentelijke onderwerpen, we vertellen onze ingenomen standpunten en leggen uit hoe we hiertoe gekomen zijn. Wij hopen dat u hierop reageert, via de poll die regelmatig vernieuwd wordt of door uw mening te geven over de verschillende onderwerpen. Uw hulp leidt tot nog betere afwegingen.

Dus blijf met ons van gedachten wisselen!

Henk Heijerman,
fractievoorzitter Combinatie Gemeentebelangen

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.