Categorie: Financieel & Beleid

Handhaving B&B-accommodaties

Brief aan college:

Op 23 april 2015 hebben wij als gemeenteraad Aa en Hunze een grote broek aangetrokken door de beleidsnotitie Bed & Breakfast-accommodaties vast te stellen. Combinatie Gemeentebelangen was hier heel blij mee, maar zei destijds wel dat dit beleid alleen zin heeft, als we erop handhaven. We zijn nu op een punt beland, dat niet handhaven niet acceptabel meer is.

Al langere tijd blijkt dat handhaven moeizaam gaat. Hier hebben we al vaker over gesproken. Er zijn echter meerdere voorbeelden te noemen waarbij B&B’s een warme maaltijd aanbieden. Het wordt zelfs actief aangeboden op hun website en de gasten schrijven na hun verblijf in het gastenboek dat ze hebben genoten van een heerlijke maaltijd. Wij verwijzen naar de brief van mevrouw Van Zanten van Café restaurant Hegeman te Schoonloo, die u ook heeft ontvangen. Dit voorbeeld, is net als andere voorbeelden bij uw organisatie bekend.

Het verstrekken van een warme maaltijd door een B&B is tegen alle afspraken in. Beleidsregels hebben alleen nut als er ook gehandhaafd wordt. Wij verzoeken u daarom nu stappen te ondernemen, te handhaven door de daarbij passende sancties op te leggen en vervolgens de raad op de hoogte te houden.

Link naar de beleidsnotitie B&B

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.