Categorie: Industrie & MKB

Verantwoordelijkheid verantwoord

Er liggen weer eens cijfers op tafel. De begroting voor 2013. Een sluitende begroting! En natuurlijk vinden we als raadsfracties iets van deze begroting en dan met name hoe we komen tot bepaalde uitgaven en inkomsten. Er is nu natuurlijk ook mooi een gelegenheid om zaken aan de orde te stellen. Zoals….

De zaak Hof van Saksen

Voor het begin van de huidige financiële crisis - voor eind 2008 -groeiden de bomen tot aan de hemel. Ook voor het Hof van Saksen. Het park had een enorme uitstraling, was dan ook fors verbouwd en uitgebreid en was toch ook - zonder anderen te kort te willen doen - min of meer de trots van Aa en Hunze. Getracht werd met grootse plannen een positieve draai te geven tijdens een slechter wordende economische markt. We weten nu dat dit niet gelukt is en dat een faillissement niet uitbleef. Als raad hebben we

- met uitzondering van de VVD en D66 - achter gesloten deuren vergaderd over de ontstane situatie en de gevolgen voor de gemeente Aa en Hunze, de ondernemers en de inwoners. Het college en de deelnemende fracties waren unaniem in hun besluiten. Natuurlijk, we hadden behoorlijke vorderingen en door het college is er steeds getracht deze te innen. Wij hadden als gemeentebestuur de stekker er direct uit kunnen trekken en het faillissement kunnen aanvragen. En dan? Dan waren we nog op de laatste plaats gekomen en hadden nog geen cent binnengekregen vanwege de preferente schuldeisers (banken), maar hadden ook moeten leven met het feit dat wij direct en indirect heel veel arbeidsplaatsen zouden hebben laten verdwijnen. Dit laatste was voor ons en iedere andere aanwezige bestuurder een ondenkbare weg. Je bent zelf verantwoordelijk voor dit besluit en je neemt dan ook de verantwoordelijkheid. Jammer van de oninbare belastinggelden, zeker, maar heel blij dat het park nu weer draait. Het Hof van Saksen kan nu weer een bijdrage gaan leveren in de meest ruime zin van het woord. Wanneer de gemeente Aa en Hunze dit - overname - proces niet had ondersteund, hadden we nu wellicht voor nog veel grotere problemen gestaan.

Geheimzinnig?

Ieder weldenkend mens zal begrijpen dat bedrijfsgevoelige informatie er toe kan leiden dat we in eerste instantie achter gesloten deuren hebben vergaderd. En die mensen zullen ook begrip hebben voor de genomen besluiten. De keuze om geen verantwoordelijkheid te dragen is aan een ieder, maar verwijt de ander dan niet dat deze wel de moed hebben gehad die verantwoordelijkheid op zich te nemen. De fractie van de Combinatie Gemeentebelangen staat nog steeds en unaniem achter de genomen besluiten. Wanneer je moet kiezen tussen twee kwaden, is het belangrijk te weten dat je hieruit de beste keuze hebt gemaakt! Wij hebben de overtuiging de juiste beslissing te hebben genomen en kunnen en durven dit ook naar een ieder te verantwoorden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze fractieleden. Voor de contactgegevens klik u hier.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.