Gemeente en provincie investeren in omgeving dorpshuis Annen

 

Gedeputeerde Staten dragen op verzoek van de gemeente Aa en Hunze 100.000 euro bij aan de verbetering van de directe omgeving van het dorpshuis, de sporthal, de sportvelden en de school in Annen. Bewoners en verenigingen in het dorp hebben samen het plan gemaakt om deze centrale plek in het dorp aan te pakken. Met de herinrichting ontstaat een ontmoetingsplek met extra ruimte voor bewegen. Om de verkeersveiligheid en de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren, wordt het autoluw gemaakt. De werkzaamheden moeten in september 2019 afgerond zijn.

omgeving dorpshuis Annen

Het ontwerp zoals die er nu ligt.

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA): “Het is mooi om te zien dat de bewoners van Annen zelf deze plannen voor hun leefomgeving hebben ontwikkeld én ook zelf meehelpen om het te realiseren. Dit wordt een échte verbetering van en voor het dorp.” De provinciale bijdrage komt uit Vitaal Platteland Zuidoost-Drenthe, dat onderdeel is van het programma Krimp en Leefbaarheid. Daarin is het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving één van de speerpunten.
Wethouder Henk Heijerman van de gemeente Aa en Hunze is blij met deze provinciale bijdrage: “Een mooie beloning voor de inzet van de bewoners. Nu kan de opknapbeurt om Annen mooier en veiliger te maken van start. Al met al een aanwinst voor het dorp.”

Vanuit het dorp is ook met enthousiasme gereageerd. Nu kan de werkgroep verder met de voorbereiding en uitvoering. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van de commissie dorpsbelangen, stichting “Ons Dorpshuis”, openbare basisschool, voetbalvereniging Annen, de postduivenvereniging en de handbal- en sportvereniging. Naast de eerder toegezegde ton van de gemeente is nu ook de 2e ton binnen en kan men beginnen. Zelfwerkzaamheid levert ook een belangrijke bijdrage in het plan. Dit was voor zowel de gemeente als de provincie een essentiële voorwaarde. In deze tijd van participatie, naar de mening van CGB, ook een terechte. Wij wensen de werkgroep en de vrijwilligers veel succes toe met de uitwerking en uitvoering van het plan.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.