Vitale vakantieparken

 

Aa en Hunze doet mee aan het project Vitale Vakantieparken. Een project van de provincie Drenthe, met gemeenten, Recreatieschap Drenthe en RECRON om vakantieparken en campings weer vitaler te maken. Alle parken worden geholpen. Parken die kansen hebben, worden ondersteund tot een recreatief en economisch gezien aantrekkelijker park. Ook als ze er nu minder goed voor staan. En parken zonder die recreatieve mogelijkheden en kansen voor de toekomst, worden begeleid naar een passende andere bestemming.

Vitale vakantieparkenVaak zijn er door recreatieondernemers zelf al concrete plannen gemaakt. Bij één daarvan is een deel van onze fractie onlangs op bezoek geweest. De situatie bij dit bedrijf is complex. Aan een voorgenomen uitbreiding heeft de gemeente jaren geleden haar medewerking gegeven. De Raad van State vernietigde het gemeentelijk besluit. Dit had te maken met tegengestelde belangen: permanente bewoning versus vakantiewoningen. Daarmee was de ondernemer terug bij af.

Voor dit park is het kwaliteitsteam Natuurlijke Recreatie ingeschakeld. Zij kijken naar de samenhang tussen ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en economische ontwikkeling en ze zoeken naar een win-win situatie voor natuur en ondernemerschap. Met hulp van het kwaliteitsteam heeft de ondernemer het oorspronkelijke plan aangepast. Het bedrijf gaat nu voor minder is meer, gaat zich richten op nieuwe doelgroepen en kiest daarmee voor een recreatief te verhuren vakantiepark.

Daarvoor moet het bedrijf gefaseerd uitbreiden waardoor de ondernemer meer inkomen genereert voor het verbeteren van de bestaande recreatiewoningen. De opbrengsten moeten op termijn ook herstructurering van het bestaande ‘woonwijkachtige’ deel mogelijk maken. Het moet mogelijk zijn de nu permanent bewoonde woningen aan te kopen opdat het gehele park op termijn het gewenste resultaat levert: een park met een toeristisch karakter met enkel recreatiewoningen.

Herstructureren betekent wel dat er ontwikkelingskansen geboden moeten worden. Het is aan de gemeente om duidelijke afspraken te maken wat het bestemmingsplan betreft. Bovendien moeten de persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor permanent wonen via natuurlijk verloop verdwijnen. Ook hier moet de gemeente op toezien.

Kortom: aan de kwaliteit en enthousiasme van de ondernemer ligt het niet, hij pakt de kansen als we hem perspectief bieden om zich te kunnen ontwikkelen. Voor onze fractie was het goed om meegenomen te worden in deze complexe materie waarbij we gezien hebben dat er per bedrijf maatwerk geleverd moet worden.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.