Motie Refaja

Iedereen kent zo langzamerhand de problemen van de ziekenhuizen van de Treant-groep. Of het nu in Hoogeveen is, in Emmen of in Stadskanaal, overal moet worden gesneden in de organisatie. Dit alles gaat ten koste van de gezondheidzorg. Dit voelen we ook in een groot deel van onze gemeente.

We hebben een motie ingediend en deze is raadsbreed ondersteun. (D66 was afwezig) Laten we hopen dat het bestuur van Treant tot inkeer komt. Als politiek kunnen wij hier slechts aandacht voor vragen.

Refaja

De motie

De raad van de gemeente Aa en Hunze, in vergadering bijeen op 28 juni 2018

Overwegende:

  1. dat we een uitnodiging hebben gehad voor een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden van Aa en Hunze, Pekela, Veendam, Westerwolde en Stadskanaal, teneinde ons te laten informeren over de zorgelijke ontwikkelingen in de ziekenhuissector in het algemeen, maar met name de plannen van Treant met het Refaja ziekenhuis;
  2. dat we op de datum van deze bijeenkomst een raadsvergadering hebben en daarom helaas niet aanwezig kunnen zijn;

Spreekt uit dat:

Aa en Hunze net als eerdergenoemde gemeenten zorgen heeft et betrekking tot het voorgenomen besluit om de acute Verloskunde en de acute Kindergeneeskunde in het Refaja te gaan sluiten. Dit geldt ook voor de ontwikkelingen inzake de spoedeisende hulp en het mogelijke vertrek van specialismen uit het Refaja.

Verzoekt het college:

De zorgen van onze raad over te brengen aan genoemde gemeentebesturen en aan de Treant Zorggroep.

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.