Categorie: Financieel & Beleid
College krijgt de ruimte
bloemakkers kavelsnooitgedacht kavelsBloemakkers en Nooitgedacht

De stokkende en moeizame verkoop van de Bloemakkers en Nooitgdacht is al jaren een probleem. Om de verkoop te bevorderen hebben de fracties van GroenLinks, CDA en Combinatie Gemeentebelangen een amendement ingediend om het college meer ruimte te geven in de onderhandeling over de hoogte van de grondprijzen. Hiermee kan worden bereikt dat er meer en sneller kavels worden verkocht. Dit voorkomt verder oplopende renteverliezen en genereert sneller meer structurele inkomsten (algemene uitkering en OZB). Daarnaast willen wij ook benadrukken dat dit een impuls geeft aan de werkgelegenheid. Bovendien kan dit een aanzuigende werking hebben voor nieuwe bedrijven. Het amendement werd niet gesteund door de oppositiepartijen. Met 11 stemmen voor en 9 tegen, geven we het college de ruimte!

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.