Categorie: Verkiezingen 2018

Verkiezingsprogramma vastgesteld

20180122 programma vaststelling 01

Verkiezingsprogramma Combinatie Gemeentebelangen definitief vastgesteld

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering van Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze op 22 januari jl. is het verkiezingsprogramma 2018-2022 definitief vastgesteld. In het dorpscentrum van Eexterveen is onder grote aanwezigheid van leden uit alle delen van de gemeente vol enthousiasme het programma besproken en toegelicht. In dit programma worden diverse behaalde successen in de bijna afgelopen raadsperiode genoemd en een groot aantal standpunten voor de komende periode.

Niet alles is verwoord, maar genoemde punten geven wel een goed beeld van het handelen van Gemeentebelangen. Zo blijft Gemeentebelangen zich de komende vier jaar onder meer inzetten op leefbaarheid, (verkeers)veiligheid, economische groei, kwalitatief goed onderwijs, sport en beweging, duurzaamheid, woonkwaliteit, toerisme en eigen kunst en cultuur. Met elkaar wil Gemeentebelangen ervoor zorgen dat de gemeente Aa en Hunze een goede gemeente blijft om in te wonen, te werken en te leven. Dit kan door nuchter met zaken om te gaan. Dat doet Gemeentebelangen. Gewoon blijven doen!

Programma 2018-2022

 20180122 programma vaststelling 0220180122 programma vaststelling 03

 

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?
 

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.