Categorie: Thema's
Bestuurt u ook mee? (Besturen doen we samen)
page0001 i1

Bestuur en ondersteuning

U weet wat er speelt in uw omgeving. Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat u door de gemeente betrokken wordt vóór zij starten met het maken van plannen. Dit kan op vele manieren. De voorbeelden heeft u kunnen zien bij het grootschalige bomenonderhoud en bij de centrumvisie Gieten.

Samenwerkingspartner

Heeft u zelf een goed plan voor uw omgeving, dan moet u dit kunnen delen met de gemeente, zodat zij u kunnen ondersteunen in tijd en deskundigheid. De gemeente moet daarbij een betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner zijn. Overheidsparticipatie is hiervoor het moderne woord. Het door ons in het leven geroepen leefbaarheidsfonds kan u helpen uw plan uit te voeren. Voor ons betekent dit ‘gewoon doen’.

Wij zijn terughoudend met het vastleggen in beleid en regelgeving, zodat de omgeving niet op slot gezet wordt. Liever een paar duidelijke praktische regels, die helder, begrijpelijk en logisch zijn, dan grote boekwerken die veel geld kosten en een mooie plek in een lade krijgen. Dus geen onnodige wet- en regelgeving en dikke beleidsnota’s, maar spelregels die duidelijk en navolgbaar zijn in de dingen die wij doen. Waarbij afspraak afspraak is en we uitleggen waarom iets wel of juist niet gebeurt. Dit betekent voor ons zeggen wat je doet en doen wat je zegt.

Toegankelijk

Onze inwoners zijn zelfbewust en betrokken. U moet optimaal in staat worden gesteld om de benodigde informatie en de gewenste diensten te vinden. De wijze waarop de gemeente de dienstverlening inricht moet zo veel mogelijk aansluiten bij uw wensen. Dit betekent ook dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen en zo laagdrempelig mogelijk. We houden alle communicatiekanalen open, zodat onze inwoners (jong en oud) kunnen kiezen wat bij hen past. Dus duidelijke website en duidelijke taal met een snelle vlotte dienstverlening.  

Speerpunten

  • Inzetten op samen besturen;
  • Zeggen wat je doet en doen wat je zegt;
  • Vroegtijdig informeren en betrekken van de inwoners;
  • Beperken en terugdringen van onnodige wet- en regelgeving;
  • Laagdrempelige dienstverlening.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.