Categorie: Thema's
Geniet u van uw vrije tijd?
page0001 i1

Vrije tijd (sport en cultuur)

Kunst en cultuur vormen een belangrijk deel van de leefbaarheid in de dorpen. Het brengt inwoners bij elkaar. Kunst- en cultuuruitingen van en door u als inwoner krijgen wat ons betreft een belangrijke plaats in het subsidiebeleid. Hierbij denken wij vooral ook aan de diverse toneel-, muziek- en zangverenigingen. Belangrijk is dat de nodige voorzieningen hiervoor voldoende aanwezig zijn. Zo zijn er in Gieten veel verenigingen op zoek naar een podium om te oefenen en op te treden. Hier moet een oplossing voor komen.

Cultuur

De meerdaagse evenementen zoals Festival der Aa, het zangkoren festival in Annen en het Bluesfestival, zijn mooie evenementen die Aa en Hunze onderscheiden. Dit geldt ook voor andere vormen van cultuuruitingen zoals het in stand houden van de Drentse taol. Wij ondersteunen daarbij de actie ‘Meertmaond/dialectmaond’. Ook scholen dienen aandacht te hebben voor Drentse taal en cultuur. Wij ondersteunen initiatieven in die richting.

Sport

Sport en bewegen zijn van groot belang voor een gezond lichaam. Actief deelnemen aan sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk en mogelijk zijn. Dit geldt voor jong en oud. We hebben in onze gemeente een gevarieerd aanbod van diverse sportverenigingen. Deze verenigingen zorgen voor een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze dorpen. Wij erkennen en waarderen de inzet van de diverse vrijwilligers bij de sportverenigingen. Zonder hen is het in standhouden van een vereniging niet mogelijk. Het stimuleren van jeugd en ook zeker onze ouderen om deel te nemen aan sport en/of bewegen ondersteunen wij zeer. De gemeentelijke combinatiefunctionaris sport (combinatie tussen scholen en sportverenigingen) en het jeugdsportfonds zijn hierin een belangrijke schakel. Wij ondersteunen het project Healthy Ageing fonds. Gezond en actief ouder worden.

Door breder gebruik te maken van de sportaccommodaties, energie te besparen en door energie op te wekken bijvoorbeeld door middel van zonnecollectoren kunnen wij de kosten drukken. Dit komt ten goede aan de verenigingen en dus aan onze inwoners. Het in stand houden van sportaccommodaties en zwembaden is van groot belang.

Speerpunten

  • Ondersteunen van kunst- en cultuuruitingen van, voor en door de eigen inwoners;
  • Blijvend ondersteunen van initiatieven om de Drentse taol te versterken;
  • Kunst-, cultuur- en sportmogelijkheden voor iedereen;
  • Faciliteren van kunst-, cultuur- en sportevenementen;
  • Behouden van de openluchtzwembaden;
  • Breder gebruik van sportaccommodaties;
  • Inzetten op gezond ouder worden.

Leefbaarheidsfonds

Op 26 mei 2011 is het Leefbaarheidsfonds in werking getreden. "Dat is mooi", zult u zeggen, maar wat hebt u er aan. Welnu, de CGB samen met het CDA en GroenLinks, zijn met dit fonds gekomen, omdat wij vonden dat er financiële ondersteuning moest komen ter stimulering van lokale activiteiten, projecten en (instandhouding van) voorzieningen. Leefbaarheidsfonds iets voor u? Lees hier verder!
 

Over ons

Combinatie Gemeentebelangen Aa en Hunze kreeg tijdens de gemeenteraadsverkiezingen weer de meeste stemmen. Wij kunnen vol trots 10 van de 21 raadszetels innemen. We hebben de coalitiebesprekingen gevoerd en hieruit is een (deels) nieuwe coalitie ontstaan. Er is een college gevormd met VVD (4 zetels) en Groen Links (2 zetels).

Meldpunt overbodige regelgeving

Gemeentebelangen Aa en Hunze heeft in haar verkiezingsprogramma terugdringing van onnodige wet- en regelgeving opgenomen. Wij vinden het daarbij belangrijk dat regelgeving transparant en duidelijk is.
Wat kunt u melden?

 

Overig nieuws

We publiceren regelmatig op onze site. De informatie op de homepage houden we zo beperkt mogelijk. Eerdere berichten kunt u terugvinden in het Nieuwsarchief onder de verschillende aandachtsgebieden.